Línies de recerca:

  • Disseny de circuits impresos d'alta densitat
  • Disseny de circuits integrats (ASICS)
  • Circuit d’electrònica aerospacial industrial